Do your life’s best work here now.

เชื่อมต่อความฝัน ณ ประเทศไทย
เรากำลังมองหาผู้ที่จะสรรค์สร้างแนวคิด
เกี่ยวกับ Mobile Life ใหม่ๆในประเทศไทย

เราเปิดรับสมัครผู้ที่พร้อมเติบโตไปด้วยกัน โดยมุ่งสู่การเติบโต "ขั้นต่อไป"
ในประเทศไทยบุกเบิกโครงสร้างพื้นฐานทางการสื่อสารที่ยังไม่เคยปรากฏแก่ชาวญี่ปุ่น ด้วยมุมมองใหม่ๆ
ไม่จำกัดเพียงในกรอบเท่านั้น และเรากำลังตามหาผู้ที่พร้อมสร้างสรรค์ไปด้วยกัน

ใครคือคนที่เรากำลังมองหา

1

ผู้ที่มีใจขอบคุณและให้เกียรติผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์

ธุรกิจเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น
เราปฏิบัติงานอย่างให้เกียรติและรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งต่อลูกค้า ผู้ร่วมทำธุรกิจ และเพื่อนร่วมงาน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของบริษัท และเรากำลังมองหาบุคลากรที่มีอุดมคติพื้นฐานเช่นเดียวกับเรา

2

ผู้ที่มีจิตใจใฝ่สัมฤทธิ์ในงานของตนเอง

บริษัทเป็นสถานที่ที่แสดงความเป็นตัวเองออกมา ความเติบโตของพนักงานนำมาซึ่งความเติบโตของบริษัท
ความสำเร็จยิ่งใหญ่ก็มาจากการสั่งสมของการเติบโตในแต่ละวันเช่นกัน
เรากำลังมองหาบุคลากรที่ไม่หยุดอยู่กับที่ มีความปรารถนาที่จะเติบโต ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน และทำวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้

3

ผู้ที่มีทั้งนิสัยเฉพาะตัวและนิสัยความมีส่วนร่วม ทั้งมีความเพียรพยายามอยู่เสมอ

"ลักษณะส่วนบุคคลคือคุณสมบัติที่ดีอย่างยิ่งในบริษัทของเรา
สิ่งสำคัญในการสร้างสรรค์บริการและสิ่งต่างๆที่ยังไม่เคยมีในโลกนี้ก็คือ ลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่หยุดอยู่ในกรอบคอนเซ็ปต์ที่มีใครกำหนด
เรามองหาผู้ที่ใช้ประโยชน์จากลักษณะเฉพาะตัว ร่วมแรงร่วมใจกับทีม มุ่งสู่ความสำเร็จและทุ่มเทเพื่อทำให้เป้าหมายเป็นจริง และสั่งสมผลงานโดยไม่ท้อถอย"

ระบบที่เป็นเอกลักษณ์

พนักงานทุกคนร่วมพิจารณาและสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายร่วมกัน

MVP Award
ทุกไตรมาสเราจะเลือก MVP 3 ท่าน
เพื่อรับรางวัลสูงสุดถึง 15,000 บาท
Diligent Award
"ทุกไตรมาสเราจะเพิ่มวันหยุดพิเศษ
ให้แก่พนักงานผู้ที่ไม่ขาด หรือมาสาย"
Master qualification
สำหรับพนักงานที่ได้เรียนรู้ทักษะเฉพาะ (เช่น ซ่อม iPhone) เราจะให้ใบประกาศ และปรับเงินเดือนขึ้น
Point-additio Scoring system
ประกาศเกียรติคุณพนักงานที่มีคะแนนเกิน 100 แต้มทุกควอเตอร์ เพียงแค่ลงมือทำทุกอย่างก็กลายเป็นคะแนนเพิ่มให้ได้เสมอ
Kaizen Award
ประกาศผู้รับรางวัล KAIZEN Award ทุกควอเตอร์ ซึ่งในปี 2016 มีการพัฒนาในบริษัททั้งสิ้นกว่า 300 เรื่อง
Support for training and seminar
สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเรียนรู้พัฒนาทักษะ เช่น การฝึกอบรม หรือสัมมนา
Encourage language learning
สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับพนักงานชาวไทยที่ต้องการเข้าเรียนภาษาญี่ปุ่น
Support the expenditure for celebration of attaining the achievement
ทุกเดือนที่ผลงานทะลุเป้าหมาย บริษัทจะสนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่มในงานฉลอง
Support 360° Feedback dinner
หลังจบการประชุม 360°Feed back meeting ในฝ่าย บริษัทจะสนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่มในงานสังสรรค์ เดือนละ 1ครั้ง

กิจกรรมสานสัมพันธ์

"เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ในบริษัท ทุกปีเราจะจัด Company Trip ให้ทุกคนไปท่องเทียวร่วมกัน
จัดการประชุม Manager meeting ทุกครึ่งปีที่พัทยา เพื่อปลีกตัวออกจากสถานที่ทำงานและปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในอนาคตอย่างจริงจัง"

งานฉลองทะลุเป้า 2019
ความรับผิดชอบต่อสังคม 2019
งานประชุมผู้จัดการที่พัทยา 2019
งานทำบุญ 2019
ท่องเที่ยวประจำปี 2018
อบรมพนักงานประจำปี 2018
งานประชุมผู้จัดการที่พัทยา 2018
งานทำบุญ 2018
คริสมาสต์ปาร์ตี้ 2018
ท่องเที่ยวประจำปี 2017
อบรมพนักงานประจำปี 2017
รางวัลกิจกรรม Kaizen 2017
คริสมาสต์ปาร์ตี้ 2017
ท่องเที่ยวประจำปี 2016
ท่องเที่ยวประจำปี 2015
ท่องเที่ยวประจำปี 2014
อบรมพนักงานประจำปี 2016
อบรมพนักงานประจำปี 2015
รางวัลกิจกรรม Kaizen
รางวัลกิจกรรม Kaizen
รางวัลกิจกรรม Kaizen
คริสมาสต์ปาร์ตี้ 2016
คริสมาสต์ปาร์ตี้ 2015
งานประชุมผู้จัดการที่พัทยา
งานประชุมผู้จัดการที่พัทยา
งานทำบุญสาขากรุงเทพ
งานทำบุญสาขาศรีราชา
งานทำบุญบริษัท
งานฉลองทะลุเป้า สาขากรุงเทพ
งานฉลองทะลุเป้า สาขาศรีราชา
งานฉลองทะลุเป้า Corporate sales

สวัสดิการ

 • โบนัส (ประเมินตามผลงานของพนักงานแต่ละคน)
 • ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม , ตรวจร่างกายประจำปี
 • ดำเนินการเรื่องวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
 • โบนัสวันหยุดพักร้อนทุกไตรมาส
 • จัดหาสมาร์ทโฟน และรับผิดชอบค่าโทรศัพท์ให้พนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รับผิดชอบค่าเดินทางและที่พักเมื่อพบลูกค้า
 • ค่าความสามารถพิเศษ
  (เช่น ผู้ที่ผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 จะได้รับค่าความสามารถพิเศษเพิ่ม 10,000 บาท)

Staff Interview

please tell me contents of your job.

 • - จัดทำวีซ่า เวิร์คเพอร์มิต
 • - บริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสาร
 • - ติดประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน เช่น กสทช บีโอไอ กรมสรรพากร ศุกลกากรซัพพลายเออร์ และลูกค้า เป็นต้น
 • - บริหารจัดการด้านทรัพทยากรณ์บุคคล
 • - ประสานงานกับชาวญี่ปุ่น
 • - จัดทำรายงานโอที ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการไปทำงานนอกสถานที่
 • - จัดซื้อ
 • - จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี
 • - รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษี ณ ที่จ่าย
 • - บริหารจัดการเงินสด
 • - บริหารจัดการลูกหนี้ เช่น การติดตามทวงถาม
 • - บริหารจัดการเกี่ยวกับสต๊อคสินค้า
 • - นำเข้า ส่งออก อุปกรณ์สื่อสาร

What is most important to you in your job?

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และความซื่อสัตย์ต่องานที่ทำเนื่องจากงาน แอดมิน และบัญชี โดยหน้าที่แล้วจะต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย
โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ การปฏิบัติงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับงานบุคคล การเงิน ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนนั้นล้วนแล้วแต่มีความสำคัญ และเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจทั้งสิ้นดังนั้นความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ในงานที่ทำ ถือเป็นสิ่งพื้นฐานที่สำคัญยิ่งที่พนักงานควรมี ถ้าพนักงานละเว้นหน้าที่ หรือไม่มีความซื่อสัตย์ อาจก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงกับบริษัทฯ ได้

What kind of people suitable for this job.

 • - มีศิลปะในการเจรจา เพื่อใช้ในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ การเจรจาต่อรองเพื่อให้บริษัทฯ ไม่สูญเสียโอกาส และเจรจาติดตามทวงหนี้
 • - มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล
 • - สามารถจัดทำวีซ่าและเวิร์คเพอร์มิท
 • - มีความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
 • - จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีชาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • - มีความรู้ในด้านบัญชี การเงิน
 • - มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงเหลือ
 • - มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจบีโอไอ และธุรกิจสื่อสาร
 • - มีความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกอุปกรณ์สื่อสาร

I would like to hear the final comments for a job hunter.

สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้ยินจากผู้สมัครงาน คือ ความคาดหวังในการทำงานกับบริษัทฯ และความคาดหวังในเพื่อนร่วมงานความใฝ่ฝันหรือสิ่งที่อยากทำ และเป้าหมายในอนาคต
รวมไปถึง บริษัทฯ สามารถคาดหวังอะไรในตัวผู้สมัคร และผู้สมัครจะสามารถนำพาบริษัทฯ พัฒนาไปในระดับหรือทิศทางใด

please tell me contents of your job.

ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจเกี่ยวกับความปลอดภัยและความสะดวกสบายสำหรับการใช้งานอุปกรณ์สมาทโฟนและแท๊บเล็ตภายในองค์กร
ซึ่งโซลูชั่นของเราจะช่วยให้องค์กรต่างๆสามารถจัดการบริหารและความคุมความปลอดภัยของข้อมูลขององค์กรที่พนักงานใช้งานบนอุปกรณ์สมาทโฟนและแท๊บเล็ต

What is most important to you in your job?

งานสำคัญของเราคือการบริการทางด้านข้อมูลที่สำคัญให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
การอัพเดตข้อมูลเทคโนโลยี ซึ่งทางทีมของเรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้าน Mobile Security ซึ่งสามารถช่วยเหลือลูกค้าและทีมงานได้เป็นอย่างดี

What kind of people suitable for this job.

สำหรับผู้ที่เหมาะสมกับงานของเราจะต้องเป็นผู้ที่มีความต้องการความท้าทายใหม่ๆ และหมั่นหาความรู้อยู่เสมอเนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งสำคัญมากสำหรับทีมงานที่จะต้องให้ความรู้แก่ลูกค้า

I would like to hear the final comments for a job hunter.

สำหรับบริษัทของเราในการทำงาน เราเน้นความเป็นการเองของพนักงาน รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ต่างๆจากพนักงานและทีมเวิร์คที่ดี
เพื่อที่จะให้ผลของการทำงานออกมาได้อย่างเป็นประสิทธิภาพ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับผู้ที่มีความตั้งใจจริงเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายร่วมกัน

please tell me contents of your job.

เนื้อหางานของ Back Office คือการประสานงานกับเซล์ชาวญี่ปุ่นว่าลูกค้ามีความประสงค์ที่ในการใช้
งานโทรศัพธ์ในลักษณะใดเพื่อที่จะทำให้เป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้โดยลูกค้าสามารถใช้ได้อย่างวางใจและปลอดภัย

What is most important to you in your job?

สิ่งที่สำคัญที่สุดในเป็นเป็น Back Office คือต้องมีความรอบคอบในการทำงานโดยทำให้งานผิดพลาดให้น้อยที่สุดเพราะจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัท
สามารถประสานงานกับเพื่อนรวมงานโดยทำให้งานประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี

What kind of people suitable for this Job.

ผู้ที่เหมาะสำหรับงานนี้ คือ เป็นคนที่มีความรอบคอบสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้พอประมาณ สามารถทำงานในวันที่หยุด เสาร์ อาทิตย์ได้

I would like to hear the final comments for a job hunter.

สำหรับผู้ที่มองหางานที่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่น ได้ทำงานกับคนญี่ปุ่น และมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นกันเอง คุณสามารถมีประสบการณ์เหล่านี้ได้

ขั้นตอนการสมัครงาน

 • ส่งเรซูเม่พร้อมรูปถ่ายทางอีเมล์ด้านล่าง
  อีเมล์:recruit-th@a2network.jp
 • สัมภาษณ์โดยผู้จัดการ / หัวหน้า / ผู้บริหาร (1-2 ครั้ง)
 • สัมภาษณ์โดยกรรมการบริหาร
 • รับใบเสนองาน (Job Offer)
 • ปฐมนิเทศ (วันเริ่มงาน)
 • Training / ทดลองงาน (1 - 4 เดือน)
 • รับเข้าเป็นพนักงานประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร และวิธีการสมัคร

ลักษณะงาน
 • ซัพพอร์ทเซลล์ชาวญี่ปุ่น
 • ประสานงานกับผู้ให้บริการเครื่อข่ายโทรศัพท์มือถือ
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ให้บริการลูกค้าชาวไทย
 • ทำกิจกรรมเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาภายในบริษัทฯ
 • ปิดบัญชีเงินสดรายวัน
 • ตรวจเช็คสต๊อคสินค้ารายวัน
 • จัดทำรายงานต่าง ๆ
 • ตรวจสอบข้อมูลรายเดือน
เอกสารที่จำเป็น
 • ประสบการณ์ทำงาน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (เพียงแค่มีใจที่จะปฏิบัติงานประสบการณ์ก็ไม่มีความจำเป็น)
 • ความสามารถทางภาษา สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับบทสนทนาที่ใช้ใสชีวิตประจำวัน
 • ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เอ็กเซลล์
 • ยินดีต้อนรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
 • ยินดีต้อนรับผู้ที่มีความทะเยอทะยาน ชอบทดลองอะไรใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
เงินเดือน

20,000 บาท ขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • สาขากรุงเทพฯ
  1/8 Soi Sukhumvit 39, Sukhumvit Road,Klongtonnue, Wattana, Bangkok 10110
 • สาขาศรีราชา
  54 Sriracha Nakorn 3 Road, Tambon Sriracha,Ampher Sriracha, ChonBuri, 20110
วิธีการสมัคร

ส่งเรซูเม่พร้อมรูปถ่ายทางอีเมล์ด้านล่าง
recruit-th@a2network.jp

Pagetop