An Enabler Enhancing Your Borderless Mobility Life


มอบบริการโทรศัพท์มือถือ Mobile Life
ที่แสนสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานอย่างไร้พรมแดน


ให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
ไม่จำกัดเพียงในกรอบ
เพื่อชีวิตการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างสะดวกสบายแก่ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในประเทศไทย

ดำเนินภารกิจต่อไปนี้ให้สำเร็จในฐานะบริษัทผู้ผลักดัน

เรามีแนวคิดว่า Mobile Life หรือชีวิตการใช้งานโทรศัพท์มือถือที่สะดวกสบายสามารถทำได้อย่าง "ปกติ" และ "เป็นเรื่องธรรมดา" รวมถึงเรายังขจัดกำแพงกีดขวางทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือ เช่น สมาร์ทโฟน และมีแผนการเพื่อทำแนวคิดเหล่านี้ให้เป็นจริง

Concept

ต่อยอดธุรกิจการให้บริการที่มีแค่ในประเทศไทยเท่านั้น
โดยใช้ความรู้กับผลงานมากมายที่ผ่านมาเป็นพื้นฐาน

ต่อยอดธุรกิจบริการโทรศัพท์มือถือแก่ชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงทุกท่านที่ใช้งานทั่วโลกให้สามารถใช้บริการได้อย่างสบายใจขยายบริการโทรศัพท์ที่มีแค่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยใช้ระบบกับความรู้ที่สั่งสมมาอย่างดีเป็นพื้นฐาน และมอบบริการโทรศัพท์มือถือที่ใช้ได้จริงสำหรับชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ทั่วโลก

Our Business
Recruit

มาเชื่อมต่อ "ความฝัน" ในประเทศไทยกันเถอะ!

เราเปิดรับสมัครผู้ที่พร้อมเติบโตไปด้วยกัน
โดยมุ่งสู่การเติบโต ขั้นต่อไป ในประเทศไทย
บุกเบิกโครงสร้างพื้นฐานทางการสื่อสารที่ไม่ขาดตกบกพร่องแก่ชาวญี่ปุ่น
ด้วยมุมมองใหม่ๆ ไม่จำกัดเพียงในกรอบ
และเรากำลังตามหาผู้ที่จะเพียรพยายามไปสู่ความฝันใหม่ๆ ร่วมกัน

ร่วมงานกับเรา
Pagetop